لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
مدیریت


نام:  علی رضا عبدلی

سمت:  معاون مدیر کل

تحصیلات:  شیمی

ایمیل:  stu.office@basu.ac.ir

وب سایت:  stdmng.basu.ac.ir

تلفن:  8380974-0813

تلفن داخلي:  512

آدرس:  همدان - چهارباغ شهید احمدی روشن - دانشگاه بوعلی سینا - اداره کل امور دانشجویان


نام:  رسول سلیمانی

سمت:  مدیر کل

تحصیلات:  دکتری اقتصاد مدیریت

مرتبه علمی:  استادیار

تلفن:  8381339-0813

تلفن داخلي:  513

آدرس:  همدان - چهار باغ شهید احمدی روشن دانشگاه بوعلی سینا- اداره کل امور دانشجویان

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند