لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
مدیریت


نام:  محمد جواد دکامی

سمت:  مدیر کل

تحصیلات:  دکتری فلسفه اخلاق

مرتبه علمی:  استادیار

ایمیل:  m.dakami@yahoo.com

تلفن:  8381339-0813

تلفن داخلي:  513

آدرس:  همدان - چهار باغ شهید احمدی روشن دانشگاه بوعلی سینا- اداره کل امور دانشجویان

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند