پرداخت اجاره بهاء سرای دانشجویی

 
کد خبر: 19203    1398/05/19

با توجه به آئين‌نامه صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر ضرورت پرداخت اجاره بهاء سراها، آخرین مهلت پرداخت اجاره بهای سرای ترم 981، 30 مردادماه 1398 می‌باشد. دانشجویانی که تا تاریخ مذکور اجاره بهای ترم 981 را تسویه حساب نکنند، سیستم به عنوان انصراف از رزرو تلقی کرده و اقدام به حذف می نماید